طرح

جایی که شما در بازار هستید، جایی که می خواهید و چگونه می توانید آنجا پیدا کنید. مشخص است که...

كشف كردن

آنچه که مشتریان شما در مورد شما فکر می کنند، چه چیزی از خودتان فکر می کنید، چه چیزی می...

توسعه

توسعه یک فرآیند است که باعث رشد، پیشرفت، تغییر مثبت یا افزودن فیزیکی، اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و جمعیت شناسی...

دانیل فریریرا

با تمام مراحل چرخه توسعه برای پروژه های وب پویا تجربه کرده اید. با زبان برنامه نویسی فراگیر، از جمله جاوا اسکریپت آشنا شوید. با...

هر آنچه میخواهید

روند بالا طراحی برای سال 2018

کار با وب سایت جدید ما با مفهوم جدید

اعضای تیم ما

"با تمام مراحل چرخه توسعه برای پروژه های وب پویا تجربه کرده اید. با زبان برنامه نویسی فراگیر، از جمله..."

"با تمام مراحل چرخه توسعه برای پروژه های وب پویا تجربه کرده اید. با زبان برنامه نویسی فراگیر، از جمله..."

"لوسی اندرسون ارائه می دهد به خوبی در زبان های برنامه نویسی بسیاری از جمله جاوا اسکریپت، SQL و C...."